Corona update Oktober 2020

wegens de aanhoudende maatregelen omtrend Corona heeft het bestuur van CCH tot nader orde besloten voorlopig nog niet te verhuren aan particulieren.
Verenigingen blijven welkom met inachtneming van de afgestemde corona protocollen.

Informatie over het coronavirus - Tragel

Statiegeld actie Coop Hoogmade

Vanaf vandaag tot eind september kunt u bij Coop Hoogmade uw statiegeld doneren aan het CCH. Een mooie en makkelijke manier om de locale gemeenschappelijke gebouwen te ondersteunen. Bij deze de oproep om dit massaal te doen!!

mede mogelijk gemaakt door Coop Haaksman uit Hoogmade

Man verdient 45.000 euro statiegeld met één lege fles | SGXL.nl

CORONA: CCH-protocol en Basisregels gebruik locatie

sinds 1 juni kunnen er langzaamaan weer activiteiten worden opgestart. Het CCH zal z’n gebouwen ook weer beschikbaar stellen onder strikte voorwaarden:

Met betrekking tot de openstelling van de CCH-gebouwen en de mogelijke herstart van allerlei verenigingsactiviteiten heeft het CCH-bestuur de volgende besluiten genomen. Het betreft uitgangspunten en concrete ‘Basisregels gebruik locatie’. Een en ander vanzelfsprekend in lijn met het beleid van de overheid (zoals het rijk, de veiligheidsregio, de gemeente en het RIVM).

Uitgangspunten:

 • Protocollen: vóór openstelling en herstart moeten er steeds 2 protocollen beschikbaar en goedgekeurd zijn: dit algemeen CCH-protocol én een specifiek Verenigingsprotocol;
 • In het CCH-protocol zijn de CCH-uitgangspunten en de concrete ‘Basisregels gebruik locatie’ geformuleerd. Bij de entree van een locatie onder meer te vermelden: handen wassen/ontsmetten bij binnenkomst, 1,5 m afstand houden, bij klachten geen toegang, geen handen schudden, gebruik papieren handdoeken/zakdoekjes, hoest en nies in ellenboog, niet meer dan 30 personen aanwezig in het gebouw. Na gebruik het toilet schoonmaken (desinfecterend doekje o.i.d.) en contactoppervlakken te reinigen. Mogelijk zal het CCH-bestuur hieraan nog enkele algemene zaken (op een later moment) aan toevoegen.
 • In een specifiek Verenigingsprotocol, op te stellen door de hurende vereniging of stichting, moeten in aanvulling op het CCH-protocol specifieke maatregelen worden opgenomen die passen in de specifieke activiteiten en handelingen van die vereniging of stichting. Enkele voorbeelden: gebruikt materiaal (keu, biljart, enz.) en (muziek)instrumenten schoonmaken, looproutes aangeven, toezicht vanuit de vereniging op de naleving van regels, enz.
 • Zonder een dergelijk door het CCH ontvangen protocol kan en zal het CCH geen  toestemming tot een herstart geven.
 • Verder heeft het CCH-bestuur besloten dat de CCH-locaties t/m 31 augustus a.s. NIET beschikbaar zijn voor huur en gebruik door particulieren.
 • De ‘Bifi-bar’ blijft t/m 31 augustus 2020 gesloten.
 • Het CCH kan geen verantwoordelijkheid nemen voor ongewenste gevolgen als gebruikers zich niet aan de overeengekomen maatregelen houden.
 • Het CCH behoudt zich ook het recht voor om locaties direct te sluiten, wegens het zich niet houden aan afspraken, of op last van het bevoegd gezag.
 • Het is mogelijk dat in de komende periode maatregelen worden versoepeld, verzwaard en/of aangepast. Het CCH-bestuur zal dat met de hurende verenigingen en stichtingen communiceren.

Opening Bibliotheek afhaalpunt in De Barg Hoogmade

Door: Alles in Kaag en Braassem

Op 8 januari opent wethouder Floris Schoonderwoerd om 14.00 uur het nieuwe afhaalpunt van de Bibliotheek in Hoogmade. Vanaf dat moment kunnen inwoners van Hoogmade hun gereserveerde bibliotheekboeken ophalen in De Barg.

Voor aanwezigen en belangstellenden staat op 8 januari om 14.00 uur de koffie met wat lekkers klaar. Want vanaf dan hoeven ook de inwoners van Hoogmade niet meer te reizen om bibliotheekboeken te kunnen lezen.

Collectie
In de Barg staat geen collectie, er worden alleen gereserveerde titels geleverd. Die kunnen iedere woensdag en donderdag tussen 14.00 en 17.00 uur afgehaald worden. Mensen die liever komen snuffelen in de collectie zijn uiteraard ook welkom om te lenen in één van de 10 andere vestigingen van de Bibliotheek Rijn en Venen. 

Iedereen is welkomNiet alleen volwassenen, maar ook kinderen in Hoogmade en omgeving kunnen, als ze lid zijn, gebruik maken van het afhaalpunt. Kinderen worden uiteraard gratis lid.

nieuwtjes november 2019

Ruilbibliotheek

sinds enkele weken is er een ruilboekenkast bevestigd naast de deur van de Barg. Als u thuis een mooi boek hebt dat u al hebt gelezen….en er staat een ander mooi boek dat u nog wilt lezen, ruil het boek dan gerust.

Bankjes bij de jeux de boules baan

De fa v.d. Poel heeft 2 hardhouten banken geschonken welke tijdens de zomerperiode naast de jeux de boules baan zullen staan om het spel vanaf de eerste rang te aanschouwen.

Jaarverslagen

Vanaf nu willen we ook onze jaarverslagen publiceren op onze website.

Jeu de boules-baan in Hoogmade is officieel in gebruik genomen

Op donderdagmiddag 24 oktober jl. wierp wethouder Petra van der Wereld de eerste ballen op de nieuwe jeu de boules-baan in Hoogmade. Samen met initiatiefnemer Henk Bank en CCH-bestuurslid Peter van der Meer werd een eerste potje gespeeld.  Daarmee werd deze nieuwe attractie ook officieel in gebruik genomen. Aanwezige inwoners speelden daarna in het herfstzonnetje nog gezellig wat ‘potjes jeu de boules’. En zaten en praten relaxed op de prachtige hardhouten banken die zijn geschonken door Gebr. Van der Poel B.V. uit Oud-Ade.

De realisatie van deze baan is mede te danken aan het 10-jarig bestaan van de gemeente Kaag en Braassem. De gemeente wilde dat graag met de inwoners samen vieren. Voor ieder dorp stelde het College een jubileumbudget beschikbaar van € 2.000 om een voorstel te realiseren dat duurzaam ten goede komt aan de inwoners. Dit om het 10-jarig bestaan van Kaag en Braassem zichtbaar te maken in elk dorp. Vanuit Hoogmade werden 2 initiatieven ingediend: de plaatsing van extra bloembakken en de aanleg van een jeu de boules-baan.

In een geïmproviseerd ‘raadgevend referendum’ kozen de stemmers bij de Europese verkiezingen op 23 mei jl. in Drieluik met groene stickers met een nipte meerderheid voor de aanleg van een jeu de boules-baan. Dat advies werd door het College overgenomen.

Wethouder Petra van der Wereld werpt de eerste bal op de nieuwe jeu de boules-baan in Hoogmade. Initiatiefnemer Henk Bank (links) en andere aanwezige inwoners bewonderen het resultaat

Het bestuur van de Stichting CCH is erg blij met deze baan. Een mooie aanvulling voor de inwoners van Hoogmade. De jeu-de-boules-baan ligt heerlijk beschut tussen De Schuur en De Barg. Goed toegankelijk, midden in het dorp en goed te combineren met biljarten en darten in De Barg. Weer een initiatief om de CCH-accommodatie nog meer te ontwikkelen tot de DorpsOntmoetingsPlek (DOP) van en voor de inwoners. De komende maanden kan gratis gebruik worden gemaakt van deze baan. Iedereen is van harte welkom. Ook voor een praatje en een kopje thee of koffie. Loop eens langs!

BARG: de Dorp Ontmoetings Plek in Hoogmade

Nieuwe activiteiten

Met de verhuizing van de peuters in september 2018 naar de prachtige brede school Ter Does is

De Barg vrijgekomen voor nieuwe activiteiten. De Barg is mooi gerenoveerd en gezellig ingericht. Er is volop activiteit en er kan nog meer. Met elkaar bevorderen we dat (senioren) inwoners binnen het dorp elkaar nog meer ontmoeten en helpen we om De Barg verder te ontwikkelen tot de Dorps Ontmoetings Plek (DOP) in Hoogmade! De plek voor Ontmoeting, Ontspanning en Ontwikkeling!

Biljarten

Iedere woensdag- en donderdagmiddag wordt gebiljart onder regie van een gastheer of -vrouw van de Hoogmadese Biljart Club Dun Kijken. Uitbreiding naar andere dagdelen en/of avonden is mogelijk. Er wordt het hele jaar gebiljart. De contributie bedraagt slechts 1.50 euro per week. Voor consumpties wordt met een consumptiekaart gewerkt. Iedereen is welkom: beginners en gevorderden. Voor de beginners is er een ervaren biljarterbegeleider aanwezig om de biljartkneepjes in de vingers te krijgen.

Biljartles

Voor beginners starten we binnenkort biljartlessen in kleine groepjes onder begeleiding van een ervaren biljarter als instructeur. Voor dames en heren, voor jong en oud, echter de jongeren willen we ook graag kennis laten maken met het biljarten.

Cursusduur: 5 avonden in groepjes van maximaal 3 personen één uur biljartinstructie.

Aanvang cursus: woensdagavond 16 oktober 2019 om 19.30 uur.

De kosten bedragen € 15.- per persoon per lesuur, voor 5 avonden in totaal € 75.-

Biljartbenodigdheden, zoals keuen en ballen, zijn aanwezig,

Koffie of thee is gratis, biertje of frisje zelf te betalen.

Verlenging van de cursus is in overleg mogelijk.

Aanmelden bij Peter van der Meer, penningmeester van HBC Dun Kijken.

Jeu de boules

Medio augustus is door de Gebr. Van der Poel uit Oud Ade een jeu de boules-baan aangelegd. Dit bedrijf heeft onlangs twee prachtige hardhouten zitbanken geschonken. Veel dank daarvoor! De baan ligt heerlijk beschut tussen De Schuur en De Barg. In de komende maanden kan er gratis worden gespeeld, ballen zijn aanwezig in De Barg Ook kunt u eigen ballen meenemen. Liefhebbers zijn welkom om een clubje te vormen, heel gezellig al dan niet tegelijk met de biljartmiddagen. Op donderdagmiddag 24 oktober om 15.00 uur is er een speciale gast……………..

Darten, kaarten, puzzelen, een praatje en nog veel meer……..

Het CCH en HBC Dun Kijken willen nog meer mensen betrekken en mee laten doen, ook bij andere activiteiten. Zo is er een dartbord, er kan worden gepuzzeld, gekaart en gepraat! In De Barg is een stamtafel met tijdschriften en alle inwoners, senioren en jongeren, ouders en kinderen, zijn van harte welkom voor een praatje, een kopje thee of koffie, het leggen van een kaartje enz. enz.  En De Barg kan, al dan niet in combinatie met De Stal, ook gewoon worden gehuurd voor een feestje of een vergadering. Kom eens kijken en ervaar de ontspannen sfeer.

Schildercursus: wordt vervolgd

De schildercursus o.l.v. Alina van Wieringen begin dit jaar was een groot succes. De vervolgcursus start op donderdag 10 oktober a.s.  Voor donderdagavond zijn voor beginners nog enkele plaatsen beschikbaar. Bent u geïnteresseerd meldt u dan z.s.m. aan bij Peter van der Meer.

Bibliotheek in De Barg

In samenwerking met de Stichting Bibliotheek Rijn en Venen start medio oktober a.s. een proef met het halen en brengen van bibliotheekboeken. Leden van de bibliotheek kunnen dan vooraf bestelde boeken ophalen (en terugbrengen). Tijdens de proef kan dat op iedere woensdag- en donderdagmiddag in De Barg. Daartoe zal een speciale kast worden ingericht. Deze proef is een aanvulling op de bieb van de leerlingen van Ter Does. Binnenkort volgt nadere informatie: zie de site van De Bibliotheek Rijn en Venen!

Nog meer boeken: ruilen naast De Barg

Binnenkort plaatst het CCH twee boekenkastjes bij de ingang van De Barg. Leesliefhebbers kunnen daar boeken brengen en ruilen. Een gratis buitenbieb voor iedereen vanaf 13 jaar!

Legpuzzels ruilen

In De Barg liggen in de berging een aantal prachtige legpuzzels die u kunt ruilen met een eigen legpuzzel.

Buurbook

De gemeente stimuleert het gebruik van de applicatie Buurbook. Activiteiten in onze dorpen kunnen daarop worden aangemeld. Maak een account aan en de activiteiten in Hoogmade krijg je gemeld op je mobiele telefoon. Op naar een jaaragenda voor Hoogmade via Buurbook!

Nog meer ideeën?

Voor nadere informatie over de vereniging en het lidmaatschap van HBC Dun Kijken kunt u contact opnemen met voorzitter Hein de Groot.

Voor andere ideeën over activiteiten neem contact op met Peter van der Meer, bestuurslid van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade.  Zie ook de site van het CCH.

Jeu de boules-baan in Hoogmade voor het eerst gebruikt

Op woensdagochtend 21 augustus is in Hoogmade op het terrein van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CHH) een jeu de boules-baan in gebruik genomen. De jeu de boules-baan ligt prachtig besloten tussen De Schuur en De Barg. Een mooie plek naast De Barg, de gezellige dorpshuisaccommodatie die het CCH ook overdag nog meer wil ontwikkelen tot de Dorps Ontmoetingsplek (DOP) van en voor de inwoners van Hoogmade. De opening van de baan vormde een onderdeel van de biljart- en jeu de boules-demonstratie, een activiteit voor senioren in het kader Zomerpalet 2019. Iedereen is van harte welkom om op jeu de boules-baan te komen spelen. In de komende beginperiode is de baan open tegelijk met de activiteiten van de Hoogmadese Biljart Club (HBC) ‘Dun Kijken’ op woensdag- en donderdagmiddag.

De gemeente Kaag en Braassem bestaat 10 jaar. Voor ieder dorp stelde het College van Burgemeester en Wethouders een jubileumbudget beschikbaar van € 2.000 om een voorstel te realiseren dat duurzaam ten goede komt aan de inwoners. In juli beloonde het college het initiatief van Hoogmadenaar Henk Bank én het CCH voor de aanleg van een jeu de boules-baan. In de 2e week van augustus is de baan aangelegd door de firma Gebr. Van der Poel uit Oud-Ade. Het resultaat ziet er super egaal uit. De jeu de boules-baan is een mooie aanvulling voor de inwoners van Hoogmade. Goed toegankelijk, midden in het dorp en goed te combineren met allerlei activiteiten daar, zoals biljarten en darten in De Barg.

Wij hopen en verwachten dat nog meer inwoners, jong en senior, het leuk zullen vinden om elkaar te ontmoeten en samen met biljarters en darters ook deze ‘balsport’ te beoefenen. Iedereen is van harte welkom op woensdag- en donderdagmiddag in en bij De Barg. Kom ook gewoon even langs om te kijken. Neem je partner mee. Het is gezellig. Doen hè!

Persbericht 15 juli 2019

Initiatief Jeu de boules-baan in Hoogmade is gehonoreerd

Het College van B en W heeft het initiatief van Hoogmadenaar Henk Bank én de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CHH) om een jeu-de-boules-baan aan te leggen gehonoreerd. De gemeente maakt eerdaags € 2.000 over naar de initiatiefnemers om de aanleg van deze baan mede mogelijk te maken. De jeu-de-boules-baan komt te liggen tussen De Schuur en De Barg. Dit alles om de CCH-accommodatie nog meer te ontwikkelen tot de DorpsOntmoetingsPlek (DOP) van en voor de inwoners. Naar verwachting kan de baan in de 3e week van augustus in gebruik worden genomen.

De gemeente Kaag en Braassem bestaat 10 jaar. De gemeente wil dat graag met de inwoners samen vieren. Voor ieder dorp heeft het College een jubileumbudget beschikbaar gesteld van € 2.000 om een voorstel te realiseren dat duurzaam ten goede komt aan de inwoners. Dit om het 10-jarig bestaan van Kaag en Braassem zichtbaar te maken in elk dorp. Vanuit Hoogmade zijn 2 initiatieven ingediend: de plaatsing van extra bloembakken en de aanleg van een jeu de boules-baan.

In een geïmproviseerd ‘raadgevend referendum’ kozen de stemmers bij de Europese verkiezingen op 23 mei jl. in Drieluik met groene stickers met een nipte meerderheid voor de aanleg van een jeu de boules-baan. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis op 10 juli 2019 maakte burgemeester Marina van der Velde-Menting de keuze van het College bekend: het jubileumbudget voor Hoogmade komt beschikbaar voor de aanleg van een jeu-de-boules-baan. Initiatiefnemer Henk Bank en het bestuur van de Stichting CCH zijn hier zeer blij mee. Een mooie aanvulling voor de inwoners van Hoogmade. Goed toegankelijk, midden in het dorp en goed te combineren met biljarten en darten in De Barg.

Het CCH zal zorgdragen voor de aanleg en de betaling van de resterende kosten. Ook het gebruik en het onderhoud komen voor rekening van het CCH. Er zijn geen verdere verplichtingen of kosten voor de gemeente. Burgemeester en wethouders bedankt voor jullie jubileum-initiatief!

Nadere informatie over de aanleg van de jeu-de boules-baan: CCH-bestuurslid Peter van der Meer (06-24742836).

Het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade

Afbeeldingsresultaat voor jous de boule

Biljart regels De Barg

Biljarten in De Barg: lid worden van HBC Dun Kijken of via de vrije verhuur!

Voor het Biljarten in De Barg houden we de volgende regels aan:

 1. Eind juni 2019 is de Hoogmadese Biljart Club Dun Kijken opgericht.
 • In het komende jaar huurt HBC Dun Kijken de Barg op woensdag- en donderdagmiddag van het CCH.
 • Leden van HBC Dun Kijken kunnen die twee middagen (gratis) biljarten

van 14.00 uur t/m 17.30 uur.

 • Leden van HBC Dun Kijken kunnen op andere dagen – avonden De Barg zelf huren tegen een tarief van 5 euro per uur.
 • Niet-leden van HBC Dun Kijken kunnen op andere dagen – avonden De Barg zelf huren tegen een tarief van 10 euro per uur.
 • Voor het zelf huren van De Barg: reserveren/melden en contant betalen bij Astrid en Clemens Elstgeest. Sleutel daar ook halen en brengen: Kerkstraat 51, tel. 071 – 5012052.
 • Bij het zelf huren door niet-leden van HBC: desgewenst koffie, thee, fris enz.: zelf meebrengen – regelen.
 • Jongelui onder de 18 jaar: alleen biljarten onder begeleiding toegestaan.
 • Schade aan het biljart is voor niet-leden van HBC voor eigen risico.

Bij binnenkomst en afsluiten van De Barg even denken aan:

 • Verwarming op 18 en bij afsluiting op Continu 16.
 • Verwarmingslamp van/onder biljart: aan resp. uit.
 • Lampen: aan en uit. Lichtknop sfeerlampen: boven keukenblok links.
 • Na iedere speeldag: biljart borstelen en voorzichtig onder de banden stofzuigen.
 • Toiletten: controleren op reinheid en doorspoelen.
 • Sleutels doorgeven aan de volgende in het schema of bij de beheerder halen en terugbrengen.

Veel biljartplezier.

Afbeeldingsresultaat voor biljart