Subsidie Schipholfonds

Vrijdag 8 maart heeft het Schipholfonds tijdens een feestelijke bijeenkomst enkele tientallen verenigingen rondom Schiphol voorzien van een financiele toezegging voor het realiseren van projecten tot bevordering van beweging. Als CCH hebben wij een toezegging gehad van 4000 euro voor het vervangen van 1 van de wandrekken in de gymzaal. We zijn Schipholfonds dankbaar voor deze toezegging en gaan komende maanden een vervanging in gang zetten.