NLDoet 2024

Beste huurders en gebruikers,

Door omstandigheden is het bestuur van de Stichting CCH niet in staat de jaarlijkse vrijwilligersactiedag NLdoet 2024 op zaterdag 16 maart a.s. te laten plaatsvinden. Na de komende bestuursvergadering van 18 maart a.s. zullen wij u laten weten op welke alternatieve zaterdag het CCH onze traditionele ‘werkochtend’ voor vrijwilligers dit voorjaar organiseren.

Het bestuur van de Stichting CCH