Bericht over wisselingen in beheer

Jos van der Wereld stopt als beheerder van ‘De Schuur’

Onlangs heeft Jos van der Wereld aangegeven medio juli 2024 te willen stoppen als beheerder van ‘De Schuur’. Het CCH-bestuur heeft alle begrip voor zijn besluit en benadrukt allereerst, zeker namens vele huurders en gebruikers, grote dankbaarheid voor de jarenlange inzet van Jos. In het jubileumboek CCH – 50 jaar uit 2022 stond over het beheer door Jos een tekstpassage die zijn aanpak passend verwoord:

“Na het overlijden van Leen Elstgeest werd Jos van der Wereld zijn opvolger als beheerder van ‘De Schuur’. Inmiddels vervult Jos deze beheersfunctie alweer drie-en-dertig jaar. Jos doet dat op een manier die voortkomt uit zijn persoonlijkheid: altijd present, rustig, gezellig in de ‘BiFi-bar’ en prettig in de vele contacten met huurders.’

Over het afscheid van Jos en Ria volgt t.z.t. nader bericht.

Jos over zijn tijd als beheerder:

“Straks het einde van een tijdperk….

Met heel veel plezier en toewijding mocht ik in 1989 de ontstane leemte invullen die mij geboden werd na het wegvallen van toenmalig beheerder dhr. Elstgeest. Een invulling van ‘het baantje’ zou een overbrugging zijn tot het moment dat zich een definitieve opvolger van Leen zou melden. Dit is iets uitgelopen dus, maar nu is het moment daar! Een periode die uiteraard niet was te verwezenlijken zonder een goede wisselwerking met alle gebruikers van ‘de Schuur ‘ door de jaren heen.

Een woord van hartelijke dank is hier absoluut op zijn plaats!

Ongetwijfeld zullen wij nog heel vaak met plezier terugkijken op de afgelopen jaren, echter een afscheid is op een gegeven moment onafwendbaar. Een jongere inbreng is iets waar wij altijd voor open staan en wensen onze opvolgers dan ook veel succes toe bij het invullen van ook deze taak! Tenslotte uiteraard heel veel dank aan het CCH-bestuur welk altijd het vertrouwen heeft geschonken en bereikbaar is geweest bij oplossing van onvoorziene situaties!

Met nog enkele maanden voor de boeg, alvast een vriendelijke groet.

Ria en Jos van der Wereld.

Nieuwe beheerders van ‘De Schuur’

Sinds december 2001 zijn Astrid en Clemens Elstgeest de beheerders van ‘De Stal’, ‘De Barg’ en ‘Drieluik’. Per medio juli 2024 zullen zij naast deze taken ook het beheer van ‘De Schuur’ gaan verrichten. Het CCH-bestuur is blij met hun bereidheid om ook deze taak op zich te nemen. Succes met deze nieuwe uitdaging.