Jeu de boules-baan in Hoogmade voor het eerst gebruikt

Op woensdagochtend 21 augustus is in Hoogmade op het terrein van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CHH) een jeu de boules-baan in gebruik genomen. De jeu de boules-baan ligt prachtig besloten tussen De Schuur en De Barg. Een mooie plek naast De Barg, de gezellige dorpshuisaccommodatie die het CCH ook overdag nog meer wil ontwikkelen tot de Dorps Ontmoetingsplek (DOP) van en voor de inwoners van Hoogmade. De opening van de baan vormde een onderdeel van de biljart- en jeu de boules-demonstratie, een activiteit voor senioren in het kader Zomerpalet 2019. Iedereen is van harte welkom om op jeu de boules-baan te komen spelen. In de komende beginperiode is de baan open tegelijk met de activiteiten van de Hoogmadese Biljart Club (HBC) ‘Dun Kijken’ op woensdag- en donderdagmiddag.

De gemeente Kaag en Braassem bestaat 10 jaar. Voor ieder dorp stelde het College van Burgemeester en Wethouders een jubileumbudget beschikbaar van € 2.000 om een voorstel te realiseren dat duurzaam ten goede komt aan de inwoners. In juli beloonde het college het initiatief van Hoogmadenaar Henk Bank én het CCH voor de aanleg van een jeu de boules-baan. In de 2e week van augustus is de baan aangelegd door de firma Gebr. Van der Poel uit Oud-Ade. Het resultaat ziet er super egaal uit. De jeu de boules-baan is een mooie aanvulling voor de inwoners van Hoogmade. Goed toegankelijk, midden in het dorp en goed te combineren met allerlei activiteiten daar, zoals biljarten en darten in De Barg.

Wij hopen en verwachten dat nog meer inwoners, jong en senior, het leuk zullen vinden om elkaar te ontmoeten en samen met biljarters en darters ook deze ‘balsport’ te beoefenen. Iedereen is van harte welkom op woensdag- en donderdagmiddag in en bij De Barg. Kom ook gewoon even langs om te kijken. Neem je partner mee. Het is gezellig. Doen hè!

Persbericht 15 juli 2019

Initiatief Jeu de boules-baan in Hoogmade is gehonoreerd

Het College van B en W heeft het initiatief van Hoogmadenaar Henk Bank én de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CHH) om een jeu-de-boules-baan aan te leggen gehonoreerd. De gemeente maakt eerdaags € 2.000 over naar de initiatiefnemers om de aanleg van deze baan mede mogelijk te maken. De jeu-de-boules-baan komt te liggen tussen De Schuur en De Barg. Dit alles om de CCH-accommodatie nog meer te ontwikkelen tot de DorpsOntmoetingsPlek (DOP) van en voor de inwoners. Naar verwachting kan de baan in de 3e week van augustus in gebruik worden genomen.

De gemeente Kaag en Braassem bestaat 10 jaar. De gemeente wil dat graag met de inwoners samen vieren. Voor ieder dorp heeft het College een jubileumbudget beschikbaar gesteld van € 2.000 om een voorstel te realiseren dat duurzaam ten goede komt aan de inwoners. Dit om het 10-jarig bestaan van Kaag en Braassem zichtbaar te maken in elk dorp. Vanuit Hoogmade zijn 2 initiatieven ingediend: de plaatsing van extra bloembakken en de aanleg van een jeu de boules-baan.

In een geïmproviseerd ‘raadgevend referendum’ kozen de stemmers bij de Europese verkiezingen op 23 mei jl. in Drieluik met groene stickers met een nipte meerderheid voor de aanleg van een jeu de boules-baan. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis op 10 juli 2019 maakte burgemeester Marina van der Velde-Menting de keuze van het College bekend: het jubileumbudget voor Hoogmade komt beschikbaar voor de aanleg van een jeu-de-boules-baan. Initiatiefnemer Henk Bank en het bestuur van de Stichting CCH zijn hier zeer blij mee. Een mooie aanvulling voor de inwoners van Hoogmade. Goed toegankelijk, midden in het dorp en goed te combineren met biljarten en darten in De Barg.

Het CCH zal zorgdragen voor de aanleg en de betaling van de resterende kosten. Ook het gebruik en het onderhoud komen voor rekening van het CCH. Er zijn geen verdere verplichtingen of kosten voor de gemeente. Burgemeester en wethouders bedankt voor jullie jubileum-initiatief!

Nadere informatie over de aanleg van de jeu-de boules-baan: CCH-bestuurslid Peter van der Meer (06-24742836).

Het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade

Afbeeldingsresultaat voor jous de boule

Biljart regels De Barg

Biljarten in De Barg: lid worden van HBC Dun Kijken of via de vrije verhuur!

Voor het Biljarten in De Barg houden we de volgende regels aan:

 1. Eind juni 2019 is de Hoogmadese Biljart Club Dun Kijken opgericht.
 • In het komende jaar huurt HBC Dun Kijken de Barg op woensdag- en donderdagmiddag van het CCH.
 • Leden van HBC Dun Kijken kunnen die twee middagen (gratis) biljarten

van 14.00 uur t/m 17.30 uur.

 • Leden van HBC Dun Kijken kunnen op andere dagen – avonden De Barg zelf huren tegen een tarief van 5 euro per uur.
 • Niet-leden van HBC Dun Kijken kunnen op andere dagen – avonden De Barg zelf huren tegen een tarief van 10 euro per uur.
 • Voor het zelf huren van De Barg: reserveren/melden en contant betalen bij Astrid en Clemens Elstgeest. Sleutel daar ook halen en brengen: Kerkstraat 51, tel. 071 – 5012052.
 • Bij het zelf huren door niet-leden van HBC: desgewenst koffie, thee, fris enz.: zelf meebrengen – regelen.
 • Jongelui onder de 18 jaar: alleen biljarten onder begeleiding toegestaan.
 • Schade aan het biljart is voor niet-leden van HBC voor eigen risico.

Bij binnenkomst en afsluiten van De Barg even denken aan:

 • Verwarming op 18 en bij afsluiting op Continu 16.
 • Verwarmingslamp van/onder biljart: aan resp. uit.
 • Lampen: aan en uit. Lichtknop sfeerlampen: boven keukenblok links.
 • Na iedere speeldag: biljart borstelen en voorzichtig onder de banden stofzuigen.
 • Toiletten: controleren op reinheid en doorspoelen.
 • Sleutels doorgeven aan de volgende in het schema of bij de beheerder halen en terugbrengen.

Veel biljartplezier.

Afbeeldingsresultaat voor biljart

Hoogmadese Biljart Club Dun Kijken: opgericht!

Afbeeldingsresultaat voor biljarten
 
Op donderdagmiddag 20 juni 2019 vond aan de stamtafel in De Barg in Hoogmade een belangrijke beslissing plaats: de aanwezige biljarters besloten unaniem tot de oprichting van de Hoogmadese Biljart Club Dun Kijken. Hiermee heeft Hoogmade er een nieuwe vereniging bij. Medio december 2018 is het biljarten in de gerenoveerde Barg gestart. De Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH) nam het initiatief. En nu gaan de leden van HBC Dun Kijken met een eigen bestuur zelfstandig verder.
 
Het bestuur van de jonge club wil de biljartsport in Hoogmade stimuleren. Er wordt door de leden nu gebiljart op woensdag- en donderdagmiddag. Uitbreiding naar andere dagdelen en/of avonden is mogelijk. Er wordt het hele jaar gebiljart. Iedereen is welkom: beginners en gevorderden. Voor de beginners is er een ervaren biljarterbegeleider aanwezig om de biljartkneepjes in de vingers te krijgen. De biljartclub en het CCH willen nog meer mensen betrekken en mee laten doen, ook bij andere activiteiten. Zo is er een dartbord en wordt door het CCH gewerkt aan het realiseren van een jeu-de-boules-baan. De club bevordert actieve deelname van (senioren) inwoners binnen het dorp en helpt om De Barg verder te ontwikkelen tot Dorps Ontmoetings Plek (DOP). In De Barg is een stamtafel met tijdschriften en alle inwoners, senioren en jongeren, ouders en kinderen, zijn van harte welkom voor een praatje, een kopje thee of koffie, het leggen van een kaartje enz. enz.  Kom eens kijken en wordt lid, donateur of sponsor!
 
Het eerste bestuur van HBC Dub Kijken bestaat uit Hein de Groot (voorzitter), Frits Rohling (secretaris) en Peter van der Meer (penningmeester).
 
Voor nadere informatie over de vereniging en het lidmaatschap van HBC Dun Kijken kunt u contact opnemen met voorzitter Hein de Groot

Schildercursus voor beginners in De Barg

Update 21/03/2019: ook de donderdag avond is druk bezig

Update 07/03/2019: impressie van een cursus ochtend

Update 12/2/2019: De inschrijving is gesloten. Twee volle cursussen zullen binnenkort starten.

Na de verbouwing van De Barg zijn we begonnen met de biljartsociëteit, wat een succes is gebleken. Op de woensdag- en de donderdagmiddag zijn er gemiddeld 8 beginnende /gevorderde biljarters aanwezig. Op die middagen komen ook mensen voor een praatje en een bakkie koffie of thee, dames zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Er kan ook een spelletje gespeeld worden zoals kaarten, rummikub, dammen, schaken etc, of je kan wat lectuur doorbladeren.

Naast het biljarten wil het CCH nu ook met een cursus schilderen gaan beginnen.

We hebben Alina van Wieringen van Alina-artworks bereid gevonden om een schildercursus voor beginners te gaan geven in De Barg. Alina heeft gestudeerd aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam en is na haar studie zich gaan toeleggen op het schilderen. Inmiddels heeft zij vele mooie realistische schilderijen gemaakt.


Bestuur CCH                                                                        Hoogmade 25 januari 2019

Gebruiksovereenkomst voor schoolgym ondertekend

Vorige week was Stichting Sporthal Woubrugge aan de beurt, vandaag was dat Stichting Cultureel Centrum (CCH) in Hoogmade. Wethouder Petra van der Wereld en CCH ondertekenden de gebruiksovereenkomst voor schoolgym in Hoogmade. Een feestelijk moment! CCH is blij met de samenwerking met de gemeente: “Namens de vele verenigingen en stichtingen, onze gebruikers van de CCH-accommodatie, zeggen we dat we blij zijn met jullie inzet, jullie aanwezigheid en de gemeentelijke bijdrage. Blij met de gebruiksovereenkomst. Blij met het opstalrecht De Brug. En we hebben als CCH-bestuur vertrouwen in een goede afloop van de pilot MAG – MAVA. We hebben samen al jaren een prima constructie: de gemeente en de Stichting CCH zijn samen een goed voorbeeld van een geslaagde privaat-publieke samenwerking. Die houden we samen ook in de komende jaren succesvol in de lucht. In het belang van de leerlingen en de andere inwoners van Hoogmade en omliggende dorpen.”

De Barg…..we zijn open

Biljarten in De Barg: hoe pakken we het aan in de begin periode?

In de begin periode van Biljarten in De Barg houden we de volgende regels aan.

 • De begin periode loopt vanmedio december 2018 t/m eind februari 2019.
 • In de beginperiode kan door de week overdag kosteloos worden gebiljart.
 • Door de week overdag = van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.30 uur.
 • Op woensdagmiddag vanaf 13.30 uur is Bernard Kraan én een vrijwilliger aanwezig om een en ander te begeleiden.Bernard kan (beginnende) dames- en herenbiljarters helpen om de kneepjes van de biljartsport in de vingers te krijgen.
 • Op donderdagmiddag vanaf13.30 uur is alleen een vrijwilliger aanwezig.
 • Op de andere doordeweekse ochtenden en middagen: zelf reserveren bij Astrid en Clemens Elstgeest. Sleutel daar ook halen en brengen: Kerkstraat 51.
 • Catering: koffie, thee, fris enz.: zelf meebrengen en onderling regelen.
 • Bijdrage kosten: een vrijwillige bijdrage kan in de pot worden gestopt.
 • Voor het weekend en alle avonden: huren en reserveren bij Astrid en Clemens.
 • Na de beginperiode: in overleg met elkaar toekomstige aanpak bespreken.

Let op: op de woensdag- en donderdagmiddag kunnen ook niet-biljarters binnen lopen voor het leggen van een kaartje, het lezen van een krant/tijdschrift, een kopje thee of koffie of gewoon een praatje.

Renovatie van De Barg gereed: we gaan open!

Met de verhuizing van de peuters naar het prachtige Ter Does komt nu De Barg vrij. Daar gaat een en ander veranderen. In de eerste helft van 2018 heeft het CCH-bestuur zich breed georiënteerd over behoeften, wensen en kansen voor het toekomstig gebruik. Die oriëntatie heeft geleid tot het besluit om De Barg te renoveren en zo in te richten dat deze ruimte multifunctioneel gebruikt kan worden. Apart te huren of in combinatie met De Stal. RABO Groene Hart Noord heeft ons (renovatie)plan mede mogelijk gemaakt met een stimuleringsbijdrage. Veel dank daarvoor.

Ook voor de vrijwilligers die de verbouwing van de binnenkant mede tot stand hebben gebracht. Het is mooi geworden!

Het CCH-bestuur nodigt u uit om samen mee te denken en mee te doen om nieuwe, aanvullende activiteiten op te zetten in De Barg en de CCH-accommodaties nog meer tot een “dorpsontmoetingsplek” te maken. Voor jong en oud, voor iedereen.

Biljarten: we gaan beginnen!

De gerenoveerde biljarttafel van de in 2018 overleden Piet van der Ing heeft een mooie plek in De Barg gekregen. Biljartkeuen, krijt, ballen en scorebord zijn aanwezig. We gaan starten met biljart-middagen. In beginsel kan dat iedere middag. Plaatsgenoot Bernard Kraan, al jarenlang lid van de biljartclub in Woubrugge, is in de beginperiode woensdagmiddag vanaf 13.30 uur aanwezig om een en ander te begeleiden. Hij kan (beginnende) dames- en herenbiljarters verder helpen om de kneepjes van de biljartsport in de vingers te krijgen. De startmiddag is woensdag 12 december 2018 vanaf 13.30 uur!

Het CCH-bestuur wil de huurkosten voor biljarten laag houden. We gaan werken met een biljartklok: 2 euro per kwartier. Dus met 3 personen een uur biljarten: ieder € 2.66. Er is een koelkast en apparatuur om koffie of thee te zetten: zelf onderling te regelen. In de beginperiode zal op woensdag- én dondermiddag een CCH-bestuurslid of een vrijwilliger aanwezig zijn. Na een aantal maanden kijken we als gebruikers en bestuur hoe het loopt. Het zou fijn zijn als een groepje vrijwilligers deze nieuwe activiteit in Hoogmade wil gaan begeleiden! En wellicht kan komen tot de oprichting van een onderlinge biljartclub?

Op andere dagdelen kan er in De Barg natuurlijk ook zelfstandig gebiljart worden of gehuurd worden voor een andere activiteit. Het tarief voor kleine groepen is 10 euro per uur. Voor de andere tarieven: zie de website: www.cch-hoogmade.nl Melden en huren bij de beheerders Astrid en Clemens Elstgeest: 071-5012052.

Overige activiteiten

Naast biljarten zien we kansen voor nog meer! Er staat een stamtafel met tijdschriften; ook bordspellen en kaarten zijn aanwezig. Er komt nog een dartbord. Met elkaar gaan we genieten van de prachtig gerenoveerde Barg! Loop eens binnen, je bent van hartelijk welkom. Heb je ideeën of wensen, neem even contact op met een van de onderstaande bestuursleden.

Bestuur van de Stichting CCH: Ruud van Emmerik, Arie Hoogendoorn, Peter van der Meer, Kees van der Star en Frans Witteman.

Hoogmade, 26 november 2018