Peter van der Meer bedankt!

In december jl. nam Peter van der Meer voor de laatste keer deel aan een bestuursvergadering van de Stichting CCH. Peter heeft zijn taken overgedragen aan bestuurslid Gert Kraaij.

In twee perioden vervulde Peter van der Meer een functie in het CCH-bestuur. Peter was van april 1975 t/m september 1979 voor de eerste maal bestuurslid. In 2011 trad hij opnieuw toe tot het CCH-bestuur. In al die jaren leverde hij een gewaardeerde bijdrage vanuit zijn functie van portefeuillehouder Beheer, Onderhoud en Renovatie. Het was een mooi en passend laatste bestuursjaar voor Peter. In april 2022 ontving Peter een koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau! En in het najaar hebben wij met elkaar het 50-jarig bestaan van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade feestelijk gevierd.

Na ruim twaalf jaar is het nu mooi geweest. Tijd voor andere zaken, waaronder zijn bijdrage aan de herbouw van onze parochiekerk. Peter, nogmaals veel dank voor de grote bijdrage die jij in twee bestuursperioden hebt geleverd aan het wel en wee van onze stichting en daarmee aan de dorpsgemeenschap van Hoogmade!

Namens het bestuur: nogmaals bedankt!!

Renovatie dak van de Barg

dit jaar heeft het CCH een mooi bedrag van het Oranjefonds toegezegd gekregen voor de vervanging van het dak van de barg. Eind oktober is er een nieuw en geisoleerd dak aangebracht, waarmee wij ook onze bijdrage doen aan een stukje duurzaamheid met minder stookkosten. Hiermee hopen we ook dat onze huurders een comfortabeler onderkomen te krijgen.

Met dank aan het Oranjefonds

Figleaves 2.0

op 16 oktober was er een optreden van “figleaves 2.0”, de band van bestuurslid Peter van der Meer, in het Drieluik. Dit allemaal ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het CCH.

jubileum receptie

op 15 oktober 2022 was er een jubileum receptie voor 50 jaar CCH in De Schuur. Met daarbij wat korte toespraken, uitreiking van het eerste exemplaar van het jubileumboek aan de burgemeester, een kleine tentoonstelling en een obade door DHH. Hier een korte foto impressie.

uitreiking eerste exemplaar jubieum boek
bedankje van Ter Does
schilderijen van de schilderclub

Rabobank Clubsupport

Vandaag mochten we als CCH namens een vertegenwoordiger van de Rabobank Leden raad een cheque in ontvangst nemen als bijdrage voor het aankomende onderhoud/vervanging van het dak van de Barg.

Namens het CCH dank aan alle Rabobank leden die op ons hebben gestemd.

50 Jaar CCH

Wij bestaan 50 jaar en dat vieren we in het weekend van 14, 15 en 16 oktober 2022.

 • Op vrijdag 14 oktober: staat een muzikale workshop voor alle leerlingen van ‘Ter Does’ op de agenda. Onder leiding van de professionals van ‘Drum4fun’ vindt een muzikale happening plaats met ruim 100 instrumenten voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. Als afsluiting van de workshop presenteren de leerlingen hun Djembé-kunsten aan ouders en belangstellenden.
 • Op zaterdag 15 oktober:  jubileumbijeenkomst voor genodigden, gebruikers van de accommodaties, inwoners van Hoogmade en andere belangstellenden in ‘De Schuur’.
  • 15.30 uur: ‘De Schuur’ open en inloop
  • 16.00 uur: Verwelkoming en openingswoord
  • 16.05 uur: Jubileumspeech door de voorzitter
  • 16.15 uur: Aanbieding jubileumboek aan burgemeester mw. Astrid Heijstee-Bolt
  • 16.20 uur: Enige genodigden hebben de gelegenheid een kort woord te spreken
  • 16.30 uur: Optreden van de koninklijke muziekvereniging ‘De Heerlijkheid Hoogmade’
  • 16.45 uur: Informele voortzetting van de receptie en gelegenheid om een kleine tentoonstelling over de geschiedenis van het CCH te bekijken.
 • Zondag 16 oktober: vanaf 15.00 uur optreden van de band Figleaves 2.0 met livemuziek uit de jaren 60 en 70 in ‘De Stal’. De toegang is gratis.

Het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade:

Iedereen is welkom!

Lintje voor CCH-bestuurslid Peter van de Meer

Vandaag werd bekend dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd Peter van der Meer te benoemen tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. De toekenning van deze koninklijke onderscheiding is een prachtige waardering voor de vele bijdragen die Peter in een lange periode heeft geleverd aan vele verenigingsactiviteiten in ons dorp.

Peter van der Meer was van april 1975 t/m september 1979 voor de eerste maal bestuurslid van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade. In 2011 trad hij opnieuw toe tot het CCH-bestuur. In al die jaren leverde en levert hij een zeer gewaardeerde bijdrage vanuit zijn functie van portefeuillehouder Beheer, Onderhoud en Renovatie. Koning Willem-Alexander keek niet alleen naar het CCH. Peter was en is ook actief in andere dorpsclubs. Ook bij die clubs was en is Peter een meelevende verenigingsman: vroeger penningmeester bij de Voetbalvereniging MMO, actief in de Open Toernooi-commissie van de Tennisvereniging, jarenlang lid van de commissie voor het onderhoud van de parochiekerk en nu actief voor een ‘Nieuwe Kerk’ en ook alweer jaren een betrokken muzikant bij de Koninklijke Muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade.

Vanmorgen ontving Peter van der Meer in het gemeentehuis in Roelofarendsveen uit handen van burgemeester Astrid Heijstee-Bolt de versierselen die horen bij deze koninklijke onderscheiding. Als collega-bestuursleden feliciteren wij Peter van harte met deze toekenning. Peter bedankt en geniet met volle teugen van deze bijzondere waardering!

Je troste collega-bestuursleden,

Arie Hoogendoorn, Gert Kraaij, Kees van der Star en Frans Witteman.

Een lintje aanvragen | Koninklijke onderscheidingen

Particuliere verhuur weer mogelijk (corona update Maart 2022)

eindelijk, na 2 jaar lijken we nu langzaam terug te gaan naar een maatschappij waarin we weer meer kunnen en mogen….ook al is Corona niet geheel weg.

Als bestuur van CCH hebben we besloten dat we de vrije verhuur aan particulieren weer willen opstarten, omdat de huidige maatregelen dit ook weer toestaan. Kijk voor tarieven aan contactgegevens even hier op de site.