Geschiedenis

In november 1972 is de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH) opgericht. Dankzij leningen van de parochiële Caritas, particuliere leningen van inwoners  – zij leenden 35.000 gulden aan de nieuwe stichting –  en niet te vergeten subsidies van provincie en gemeente kon, op de plaats van de vroegere rooms-katholieke lagere school, worden begonnen met de bouw van Cultureel Centrum – Sportzaal De Schuur. Maar daar bleef het niet bij.

De landerijen van boer Steef Disseldorp werden toen benut voor de bouw van een nieuwe basisschool en nieuwe woningen in de Hoogmadesche Polder. Het Hendrik Meijerplantsoen werd aangelegd. De Stichting CCH heeft toen in overleg met en met steun van de voormalige gemeente Woubrugge de gebouwen van boerderij Disseldorp in eigendom verworven. En daarna omgebouwd tot een prachtig multifunctioneel dorpshuis-complex in het centrum van Hoogmade. De boerderij met rieten dak is in al die jaren behouden.

Enige jaren later is de voormalige varkensstal van boerderij Disseldorp gesloopt en is locatie Drieluik gebouwd. Het lokale schoolbestuur van ter Does, de gemeente Woubrugge en het toenmalige bestuur van de Stichting CCH werkten prima samen voor een gezamenlijk belang. De reden voor deze bouw: er waren steeds meer kleuters en die konden niet worden gehuisvest in de twee kleuterlokalen van ter Does.  Dus gingen ze samen voor een derde lokaal: Drieluik was geboren!  Later is dit gebouw nog een stuk uitgebreid.

Nu staat er een multifunctioneel complex van gebouwen, in het centrum van Hoogmade. Ook is er voor en door de jongeren sinds 2002 een eigen “honk” beschikbaar: De Brug.  Dit gebouw staat bij het parkeerterrein van Sportvereniging Met Moeite Opgericht (MMO).

Het geheel wordt goed gebruikt en piekfijn beheerd en onderhouden. Daar zijn we als CCH en als gebruikers en huurders trots op!