Peter van der Meer bedankt!

In december jl. nam Peter van der Meer voor de laatste keer deel aan een bestuursvergadering van de Stichting CCH. Peter heeft zijn taken overgedragen aan bestuurslid Gert Kraaij.

In twee perioden vervulde Peter van der Meer een functie in het CCH-bestuur. Peter was van april 1975 t/m september 1979 voor de eerste maal bestuurslid. In 2011 trad hij opnieuw toe tot het CCH-bestuur. In al die jaren leverde hij een gewaardeerde bijdrage vanuit zijn functie van portefeuillehouder Beheer, Onderhoud en Renovatie. Het was een mooi en passend laatste bestuursjaar voor Peter. In april 2022 ontving Peter een koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau! En in het najaar hebben wij met elkaar het 50-jarig bestaan van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade feestelijk gevierd.

Na ruim twaalf jaar is het nu mooi geweest. Tijd voor andere zaken, waaronder zijn bijdrage aan de herbouw van onze parochiekerk. Peter, nogmaals veel dank voor de grote bijdrage die jij in twee bestuursperioden hebt geleverd aan het wel en wee van onze stichting en daarmee aan de dorpsgemeenschap van Hoogmade!

Namens het bestuur: nogmaals bedankt!!