Figleaves 2.0

op 16 oktober was er een optreden van “figleaves 2.0”, de band van bestuurslid Peter van der Meer, in het Drieluik. Dit allemaal ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het CCH.

jubileum receptie

op 15 oktober 2022 was er een jubileum receptie voor 50 jaar CCH in De Schuur. Met daarbij wat korte toespraken, uitreiking van het eerste exemplaar van het jubileumboek aan de burgemeester, een kleine tentoonstelling en een obade door DHH. Hier een korte foto impressie.

uitreiking eerste exemplaar jubieum boek
bedankje van Ter Does
schilderijen van de schilderclub

Rabobank Clubsupport

Vandaag mochten we als CCH namens een vertegenwoordiger van de Rabobank Leden raad een cheque in ontvangst nemen als bijdrage voor het aankomende onderhoud/vervanging van het dak van de Barg.

Namens het CCH dank aan alle Rabobank leden die op ons hebben gestemd.