Particuliere verhuur weer mogelijk (corona update Maart 2022)

eindelijk, na 2 jaar lijken we nu langzaam terug te gaan naar een maatschappij waarin we weer meer kunnen en mogen….ook al is Corona niet geheel weg.

Als bestuur van CCH hebben we besloten dat we de vrije verhuur aan particulieren weer willen opstarten, omdat de huidige maatregelen dit ook weer toestaan. Kijk voor tarieven aan contactgegevens even hier op de site.