Corona update Oktober 2021

afgelopen zomer leken we de goede kant op te gaan met afnemende besmettingen en sinds eind september met de verruimde mogelijkheden met betrekking tot Corona. Helaas is het aantal besmettingen de laatste weken weer aan het stijgen en staan de ziekenhuizen weer onder druk.

Als CCH bestuur hebben we (tot onze spijt) moeten besluiten tot nader orde de gebouwen/ruimen nog steeds niet aan particulieren te verhuren.

Zodra we weer mogelijkheden zien zullen we dit via deze website bekend maken.

Coronavirus kan hartschade veroorzaken: onderzoek direct van start |  Hartstichting