Jeu de boules-baan in Hoogmade is officieel in gebruik genomen

Op donderdagmiddag 24 oktober jl. wierp wethouder Petra van der Wereld de eerste ballen op de nieuwe jeu de boules-baan in Hoogmade. Samen met initiatiefnemer Henk Bank en CCH-bestuurslid Peter van der Meer werd een eerste potje gespeeld.  Daarmee werd deze nieuwe attractie ook officieel in gebruik genomen. Aanwezige inwoners speelden daarna in het herfstzonnetje nog gezellig wat ‘potjes jeu de boules’. En zaten en praten relaxed op de prachtige hardhouten banken die zijn geschonken door Gebr. Van der Poel B.V. uit Oud-Ade.

De realisatie van deze baan is mede te danken aan het 10-jarig bestaan van de gemeente Kaag en Braassem. De gemeente wilde dat graag met de inwoners samen vieren. Voor ieder dorp stelde het College een jubileumbudget beschikbaar van € 2.000 om een voorstel te realiseren dat duurzaam ten goede komt aan de inwoners. Dit om het 10-jarig bestaan van Kaag en Braassem zichtbaar te maken in elk dorp. Vanuit Hoogmade werden 2 initiatieven ingediend: de plaatsing van extra bloembakken en de aanleg van een jeu de boules-baan.

In een geïmproviseerd ‘raadgevend referendum’ kozen de stemmers bij de Europese verkiezingen op 23 mei jl. in Drieluik met groene stickers met een nipte meerderheid voor de aanleg van een jeu de boules-baan. Dat advies werd door het College overgenomen.

Wethouder Petra van der Wereld werpt de eerste bal op de nieuwe jeu de boules-baan in Hoogmade. Initiatiefnemer Henk Bank (links) en andere aanwezige inwoners bewonderen het resultaat

Het bestuur van de Stichting CCH is erg blij met deze baan. Een mooie aanvulling voor de inwoners van Hoogmade. De jeu-de-boules-baan ligt heerlijk beschut tussen De Schuur en De Barg. Goed toegankelijk, midden in het dorp en goed te combineren met biljarten en darten in De Barg. Weer een initiatief om de CCH-accommodatie nog meer te ontwikkelen tot de DorpsOntmoetingsPlek (DOP) van en voor de inwoners. De komende maanden kan gratis gebruik worden gemaakt van deze baan. Iedereen is van harte welkom. Ook voor een praatje en een kopje thee of koffie. Loop eens langs!

BARG: de Dorp Ontmoetings Plek in Hoogmade

Nieuwe activiteiten

Met de verhuizing van de peuters in september 2018 naar de prachtige brede school Ter Does is

De Barg vrijgekomen voor nieuwe activiteiten. De Barg is mooi gerenoveerd en gezellig ingericht. Er is volop activiteit en er kan nog meer. Met elkaar bevorderen we dat (senioren) inwoners binnen het dorp elkaar nog meer ontmoeten en helpen we om De Barg verder te ontwikkelen tot de Dorps Ontmoetings Plek (DOP) in Hoogmade! De plek voor Ontmoeting, Ontspanning en Ontwikkeling!

Biljarten

Iedere woensdag- en donderdagmiddag wordt gebiljart onder regie van een gastheer of -vrouw van de Hoogmadese Biljart Club Dun Kijken. Uitbreiding naar andere dagdelen en/of avonden is mogelijk. Er wordt het hele jaar gebiljart. De contributie bedraagt slechts 1.50 euro per week. Voor consumpties wordt met een consumptiekaart gewerkt. Iedereen is welkom: beginners en gevorderden. Voor de beginners is er een ervaren biljarterbegeleider aanwezig om de biljartkneepjes in de vingers te krijgen.

Biljartles

Voor beginners starten we binnenkort biljartlessen in kleine groepjes onder begeleiding van een ervaren biljarter als instructeur. Voor dames en heren, voor jong en oud, echter de jongeren willen we ook graag kennis laten maken met het biljarten.

Cursusduur: 5 avonden in groepjes van maximaal 3 personen één uur biljartinstructie.

Aanvang cursus: woensdagavond 16 oktober 2019 om 19.30 uur.

De kosten bedragen € 15.- per persoon per lesuur, voor 5 avonden in totaal € 75.-

Biljartbenodigdheden, zoals keuen en ballen, zijn aanwezig,

Koffie of thee is gratis, biertje of frisje zelf te betalen.

Verlenging van de cursus is in overleg mogelijk.

Aanmelden bij Peter van der Meer, penningmeester van HBC Dun Kijken.

Jeu de boules

Medio augustus is door de Gebr. Van der Poel uit Oud Ade een jeu de boules-baan aangelegd. Dit bedrijf heeft onlangs twee prachtige hardhouten zitbanken geschonken. Veel dank daarvoor! De baan ligt heerlijk beschut tussen De Schuur en De Barg. In de komende maanden kan er gratis worden gespeeld, ballen zijn aanwezig in De Barg Ook kunt u eigen ballen meenemen. Liefhebbers zijn welkom om een clubje te vormen, heel gezellig al dan niet tegelijk met de biljartmiddagen. Op donderdagmiddag 24 oktober om 15.00 uur is er een speciale gast……………..

Darten, kaarten, puzzelen, een praatje en nog veel meer……..

Het CCH en HBC Dun Kijken willen nog meer mensen betrekken en mee laten doen, ook bij andere activiteiten. Zo is er een dartbord, er kan worden gepuzzeld, gekaart en gepraat! In De Barg is een stamtafel met tijdschriften en alle inwoners, senioren en jongeren, ouders en kinderen, zijn van harte welkom voor een praatje, een kopje thee of koffie, het leggen van een kaartje enz. enz.  En De Barg kan, al dan niet in combinatie met De Stal, ook gewoon worden gehuurd voor een feestje of een vergadering. Kom eens kijken en ervaar de ontspannen sfeer.

Schildercursus: wordt vervolgd

De schildercursus o.l.v. Alina van Wieringen begin dit jaar was een groot succes. De vervolgcursus start op donderdag 10 oktober a.s.  Voor donderdagavond zijn voor beginners nog enkele plaatsen beschikbaar. Bent u geïnteresseerd meldt u dan z.s.m. aan bij Peter van der Meer.

Bibliotheek in De Barg

In samenwerking met de Stichting Bibliotheek Rijn en Venen start medio oktober a.s. een proef met het halen en brengen van bibliotheekboeken. Leden van de bibliotheek kunnen dan vooraf bestelde boeken ophalen (en terugbrengen). Tijdens de proef kan dat op iedere woensdag- en donderdagmiddag in De Barg. Daartoe zal een speciale kast worden ingericht. Deze proef is een aanvulling op de bieb van de leerlingen van Ter Does. Binnenkort volgt nadere informatie: zie de site van De Bibliotheek Rijn en Venen!

Nog meer boeken: ruilen naast De Barg

Binnenkort plaatst het CCH twee boekenkastjes bij de ingang van De Barg. Leesliefhebbers kunnen daar boeken brengen en ruilen. Een gratis buitenbieb voor iedereen vanaf 13 jaar!

Legpuzzels ruilen

In De Barg liggen in de berging een aantal prachtige legpuzzels die u kunt ruilen met een eigen legpuzzel.

Buurbook

De gemeente stimuleert het gebruik van de applicatie Buurbook. Activiteiten in onze dorpen kunnen daarop worden aangemeld. Maak een account aan en de activiteiten in Hoogmade krijg je gemeld op je mobiele telefoon. Op naar een jaaragenda voor Hoogmade via Buurbook!

Nog meer ideeën?

Voor nadere informatie over de vereniging en het lidmaatschap van HBC Dun Kijken kunt u contact opnemen met voorzitter Hein de Groot.

Voor andere ideeën over activiteiten neem contact op met Peter van der Meer, bestuurslid van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade.  Zie ook de site van het CCH.