Hoogmadese Biljart Club Dun Kijken: opgericht!

Afbeeldingsresultaat voor biljarten
 
Op donderdagmiddag 20 juni 2019 vond aan de stamtafel in De Barg in Hoogmade een belangrijke beslissing plaats: de aanwezige biljarters besloten unaniem tot de oprichting van de Hoogmadese Biljart Club Dun Kijken. Hiermee heeft Hoogmade er een nieuwe vereniging bij. Medio december 2018 is het biljarten in de gerenoveerde Barg gestart. De Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH) nam het initiatief. En nu gaan de leden van HBC Dun Kijken met een eigen bestuur zelfstandig verder.
 
Het bestuur van de jonge club wil de biljartsport in Hoogmade stimuleren. Er wordt door de leden nu gebiljart op woensdag- en donderdagmiddag. Uitbreiding naar andere dagdelen en/of avonden is mogelijk. Er wordt het hele jaar gebiljart. Iedereen is welkom: beginners en gevorderden. Voor de beginners is er een ervaren biljarterbegeleider aanwezig om de biljartkneepjes in de vingers te krijgen. De biljartclub en het CCH willen nog meer mensen betrekken en mee laten doen, ook bij andere activiteiten. Zo is er een dartbord en wordt door het CCH gewerkt aan het realiseren van een jeu-de-boules-baan. De club bevordert actieve deelname van (senioren) inwoners binnen het dorp en helpt om De Barg verder te ontwikkelen tot Dorps Ontmoetings Plek (DOP). In De Barg is een stamtafel met tijdschriften en alle inwoners, senioren en jongeren, ouders en kinderen, zijn van harte welkom voor een praatje, een kopje thee of koffie, het leggen van een kaartje enz. enz.  Kom eens kijken en wordt lid, donateur of sponsor!
 
Het eerste bestuur van HBC Dub Kijken bestaat uit Hein de Groot (voorzitter), Frits Rohling (secretaris) en Peter van der Meer (penningmeester).
 
Voor nadere informatie over de vereniging en het lidmaatschap van HBC Dun Kijken kunt u contact opnemen met voorzitter Hein de Groot