Jubileum Boek (nog enige exemplaren beschikbaar)

sinds het 50 jarig jubileum van CCH afgelopen jaar, zijn er nog enkele exemplaren van het Jubileum boek over, met daarin verwoord het “wel en wee” van het CCH gedurende deze eerste 50 jaar.

Heeft u nog interesse, neem dan even contact op met Frans Witteman, of stuur een bericht naar het bestuur.

Peter van der Meer bedankt!

In december jl. nam Peter van der Meer voor de laatste keer deel aan een bestuursvergadering van de Stichting CCH. Peter heeft zijn taken overgedragen aan bestuurslid Gert Kraaij.

In twee perioden vervulde Peter van der Meer een functie in het CCH-bestuur. Peter was van april 1975 t/m september 1979 voor de eerste maal bestuurslid. In 2011 trad hij opnieuw toe tot het CCH-bestuur. In al die jaren leverde hij een gewaardeerde bijdrage vanuit zijn functie van portefeuillehouder Beheer, Onderhoud en Renovatie. Het was een mooi en passend laatste bestuursjaar voor Peter. In april 2022 ontving Peter een koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau! En in het najaar hebben wij met elkaar het 50-jarig bestaan van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade feestelijk gevierd.

Na ruim twaalf jaar is het nu mooi geweest. Tijd voor andere zaken, waaronder zijn bijdrage aan de herbouw van onze parochiekerk. Peter, nogmaals veel dank voor de grote bijdrage die jij in twee bestuursperioden hebt geleverd aan het wel en wee van onze stichting en daarmee aan de dorpsgemeenschap van Hoogmade!

Namens het bestuur: nogmaals bedankt!!

Renovatie dak van de Barg

dit jaar heeft het CCH een mooi bedrag van het Oranjefonds toegezegd gekregen voor de vervanging van het dak van de barg. Eind oktober is er een nieuw en geisoleerd dak aangebracht, waarmee wij ook onze bijdrage doen aan een stukje duurzaamheid met minder stookkosten. Hiermee hopen we ook dat onze huurders een comfortabeler onderkomen te krijgen.

Met dank aan het Oranjefonds

Figleaves 2.0

op 16 oktober was er een optreden van “figleaves 2.0”, de band van bestuurslid Peter van der Meer, in het Drieluik. Dit allemaal ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het CCH.