Persbericht 15 juli 2019

Initiatief Jeu de boules-baan in Hoogmade is gehonoreerd

Het College van B en W heeft het initiatief van Hoogmadenaar Henk Bank én de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CHH) om een jeu-de-boules-baan aan te leggen gehonoreerd. De gemeente maakt eerdaags € 2.000 over naar de initiatiefnemers om de aanleg van deze baan mede mogelijk te maken. De jeu-de-boules-baan komt te liggen tussen De Schuur en De Barg. Dit alles om de CCH-accommodatie nog meer te ontwikkelen tot de DorpsOntmoetingsPlek (DOP) van en voor de inwoners. Naar verwachting kan de baan in de 3e week van augustus in gebruik worden genomen.

De gemeente Kaag en Braassem bestaat 10 jaar. De gemeente wil dat graag met de inwoners samen vieren. Voor ieder dorp heeft het College een jubileumbudget beschikbaar gesteld van € 2.000 om een voorstel te realiseren dat duurzaam ten goede komt aan de inwoners. Dit om het 10-jarig bestaan van Kaag en Braassem zichtbaar te maken in elk dorp. Vanuit Hoogmade zijn 2 initiatieven ingediend: de plaatsing van extra bloembakken en de aanleg van een jeu de boules-baan.

In een geïmproviseerd ‘raadgevend referendum’ kozen de stemmers bij de Europese verkiezingen op 23 mei jl. in Drieluik met groene stickers met een nipte meerderheid voor de aanleg van een jeu de boules-baan. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis op 10 juli 2019 maakte burgemeester Marina van der Velde-Menting de keuze van het College bekend: het jubileumbudget voor Hoogmade komt beschikbaar voor de aanleg van een jeu-de-boules-baan. Initiatiefnemer Henk Bank en het bestuur van de Stichting CCH zijn hier zeer blij mee. Een mooie aanvulling voor de inwoners van Hoogmade. Goed toegankelijk, midden in het dorp en goed te combineren met biljarten en darten in De Barg.

Het CCH zal zorgdragen voor de aanleg en de betaling van de resterende kosten. Ook het gebruik en het onderhoud komen voor rekening van het CCH. Er zijn geen verdere verplichtingen of kosten voor de gemeente. Burgemeester en wethouders bedankt voor jullie jubileum-initiatief!

Nadere informatie over de aanleg van de jeu-de boules-baan: CCH-bestuurslid Peter van der Meer (06-24742836).

Het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade

Afbeeldingsresultaat voor jous de boule